امین بهشتی

Design Tutorials

طراحی وِب و گرافیک

۲۰ هَک و ترفند در جهت کاربرپسند کردن وردپرس برای مشتریانتان

با اینکه وردپرس یک سیستم مدیریت محتوی ساده‌ای برای یادگیری می‌باشد اما ممکن است برای مشتریان غیر تکنیکی‌تان بسیار مشکل و حتی برای سایت تازه تأسیس‌تان دردسر و فاجعه‌ساز باشد. با ساده‌سازی سیستم و افزودن برخی هَک‌های کوچک برای پنهان یا نمایان کردن بعضی بخش‌های CMS نه تنها به مشتریانتان کمک می‌کنید بلکه از عدم بروز احتمالی فاجعه‌ای جدی برای سایتتان جلوگیری می‌کنید.

تکه کُدهای زیر به شما این امکان می‌دهند که اکثر بخش‌های محیط مدیریت وردپرس را کنترل کرده و بر حسب نیاز مشتریانتان آنها را تغییر و شخصی‌سازی کنید.

مطمئناً افزونه‌هایی هستند که این کارها را انجام می‌هند، اما با وارد کردن دستی کُدها شما کنترل و امنیت بیشتری بدست می‌ آورید و در اکثر مواقع نیازی به بروزرسانی نمی‌باشد.

خوب، بریم سراغ کُدها!

حذف امکان غیر فعال‌سازی افزونه‌ها

این تکه کُد بخصوص زمانی بدرد ‌می‌خورد که مثلاً برای یکی از مشتریانتان امکان افزودن و فعال و غیرفعال‌سازی افزونه‌ها را داده‌اید اما سایتی که ساخته‌اید نیاز به فعال بودن همیشگی برخی افزونه‌های اساسی دارد که هیچ وقت نباید غیر فعال شوند.

تکه کُد زیر امکان غیرفعال کردن افزونه‌های خاصی که خودتان انتخاب می‌کنید را حذف می‌کند. همچنین امکان ویرایش را نیز حذف می‌کند.

تنها کافیست کُدهای زیر را در فایل functions.php پوستۀ خود وارد کرده و مشخصات افزونه‌های مورد نظر را بصورتی که در کُدها مشخص شده بدهید :

add_filter( 'plugin_action_links', 'slt_lock_plugins', 10, 4 );
function slt_lock_plugins( $actions, $plugin_file, $plugin_data, $context ) {
  // Remove edit link for all
  if ( array_key_exists( 'edit', $actions ) )
    unset( $actions['edit'] );
  // Remove deactivate link for crucial plugins
  if ( array_key_exists( 'deactivate', $actions ) && in_array( $plugin_file, array(
    'slt-custom-fields/slt-custom-fields.php',
    'slt-file-select/slt-file-select.php',
    'slt-simple-events/slt-simple-events.php',
    'slt-widgets/slt-widgets.php'
  )))
    unset( $actions['deactivate'] );
  return $actions;
}

منبع

غیرفعال کردن امکان تغییر پوسته

همانند حذفِ امکان غیر فعال‌سازی افزونه‌ها، اگر نمی‌خواهید که مشتریان باعث ایجاد تغییری در پوسته‌ای که ساخته‌اید بشوند، با تکه کُد زیر امکان “نمایش” را از منوی مدیریت صفحه پیشخوان حذف کنید.

کد زیر را در فایل functions.php پوستۀ خود وارد کنید :

add_action( 'admin_init', 'slt_lock_theme' );
function slt_lock_theme() {
  global $submenu, $userdata;
  get_currentuserinfo();
  if ( $userdata->ID != 1 ) {
    unset( $submenu['themes.php'][5] );
    unset( $submenu['themes.php'][15] );
  }
}

منبع

غیرفعال کردن منو‌های سطح بالا از پنل مدیریت

بسته به مشتری که دارید شاید نیاز باشد که اعمال غیرفعال‌سازی و پنهان‌سازی منوها را گسترش دهید. با تکه کُد زیر می‌توانید هر یک از منوهای با دسترسی سطح بالا (مانند: نوشته‌ها، رسانه، پیوندها ابزارها و … ) را پنهان کنید.

کد زیر را در فایل functions.php پوستۀ خود وارد کنید :

function remove_menus () {
global $menu;
  $restricted = array(__('Dashboard'), __('Posts'), __('Media'), __('Links'), __('Pages'), __('Appearance'), __('Tools'), __('Users'), __('Settings'), __('Comments'), __('Plugins'));
  end ($menu);
  while (prev($menu)){
    $value = explode(' ',$menu[key($menu)][0]);
    if(in_array($value[0] != NULL?$value[0]:"" , $restricted)){unset($menu[key($menu)]);}
  }
}
add_action('admin_menu', 'remove_menus');

منبع

غیرفعال کردن زیرمنوها از پنل مدیریت

شاید نیازی نباشد که کل منو را از مشتری‌تان مخفی کنید و تنها لازم باشد که برخی زیرمنوها را مخفی کنید.

برای انجام این کار می‌توانید از کد زیر در فایل functions.php پوستۀ خود استفاده کنید :

function remove_submenus() {
 global $submenu;
  unset($submenu['index.php'][10]); // Removes 'Updates'.
  unset($submenu['themes.php'][5]); // Removes 'Themes'. 
  unset($submenu['options-general.php'][15]); // Removes 'Writing'.
  unset($submenu['options-general.php'][25]); // Removes 'Discussion'.   
}
add_action('admin_menu', 'remove_submenus');

آی‌دی های منوها را می‌توانید در wp-admin/menu.php پیدا کنید.

منبع

محدود سازی آیتم‌های منوی مدیریت بر حسب نام کاربری

فرض کنیم که می‌خواهید دسترسی‌های مشتریان را به برخی منوهای سطح بالا محدود کنید، اما می‌خواهید تمام منوها برای مدیر اصلی قابل دسترسی باشد. تکه کُد زیر این امکان را به شما می‌دهد.

در کد زیر بجای ‘clients-username’ نام کاربری مورد نظر را نوشته و در فایل functions.php پوستۀ خود وارد کنید :

function remove_menus()
{
  global $menu;
  global $current_user;
  get_currentuserinfo();
 
  if($current_user->user_login == 'clients-username')
  {
    $restricted = array(__('Posts'),
              __('Media'),
              __('Links'),
              __('Pages'),
              __('Comments'),
              __('Appearance'),
              __('Plugins'),
              __('Users'),
              __('Tools'),
              __('Settings')
    );
    end ($menu);
    while (prev($menu)){
      $value = explode(' ',$menu[key($menu)][0]);
      if(in_array($value[0] != NULL?$value[0]:"" , $restricted)){unset($menu[key($menu)]);}
    }// end while
 
  }// end if
}
add_action('admin_menu', 'remove_menus');

منبع

حذف Meta-Boxها از صفحۀ نمایشگر نوشته‌ها و برگه‌ها

برای جلوگیری از سردرگم شدن احتمالی کاربر با اطلاعات اضافی که اکثراً توسط مشتریان بکار نمی‌روند، می‌توانید این اطلاعات (مانند زمینه‌های دلخواه، دیدگاه‌های اخیر، برجسب‌ها و … ) را حذف کنید.

کد زیر را در فایل functions.php پوستۀ خود وارد کنید و بنا به نیاز خود تغییر دهید :

function remove_extra_meta_boxes() {
remove_meta_box( 'postcustom' , 'post' , 'normal' ); // custom fields for posts
remove_meta_box( 'postcustom' , 'page' , 'normal' ); // custom fields for pages
remove_meta_box( 'postexcerpt' , 'post' , 'normal' ); // post excerpts
remove_meta_box( 'postexcerpt' , 'page' , 'normal' ); // page excerpts
remove_meta_box( 'commentsdiv' , 'post' , 'normal' ); // recent comments for posts
remove_meta_box( 'commentsdiv' , 'page' , 'normal' ); // recent comments for pages
remove_meta_box( 'tagsdiv-post_tag' , 'post' , 'side' ); // post tags
remove_meta_box( 'tagsdiv-post_tag' , 'page' , 'side' ); // page tags
remove_meta_box( 'trackbacksdiv' , 'post' , 'normal' ); // post trackbacks
remove_meta_box( 'trackbacksdiv' , 'page' , 'normal' ); // page trackbacks
remove_meta_box( 'commentstatusdiv' , 'post' , 'normal' ); // allow comments for posts
remove_meta_box( 'commentstatusdiv' , 'page' , 'normal' ); // allow comments for pages
remove_meta_box('slugdiv','post','normal'); // post slug
remove_meta_box('slugdiv','page','normal'); // page slug
remove_meta_box('pageparentdiv','page','side'); // Page Parent
}
add_action( 'admin_menu' , 'remove_extra_meta_boxes' );

منبع

حذف ستون‌های برگه‌ها

با تکه کُد زیر می‌توانید هرکدام از ستون‌ها در “برگه‌ها” را که احساس می‌کنید برای مشتری‌تان ضروری نیست، از صفحه برگه‌ها حذف کنید.

کد زیر را بنا به نیاز خود تغییر دهید و در فایل functions.php پوستۀ خود وارد کنید :

function remove_pages_columns($defaults) {
 unset($defaults['comments']);
 return $defaults;  
}
add_filter('manage_pages_columns', 'remove_pages_columns');

منبع

حذف ستون‌های نوشته‌ها

همانند کد بالایی این کُد هم ستونها را از نوشته‌ها در صفحه نوشته‌ها حذف می‌کند.

کد زیر را بنا به نیاز خود تغییر دهید و در فایل functions.php پوستۀ خود وارد کنید :

function remove_post_columns($defaults) {
 unset($defaults['comments']);
 return $defaults;  
}
add_filter('manage_posts_columns', 'remove_post_columns');

منبع

حذف ابزارک‌های پیش‌فرض از صفحۀ پیشخوان

وجود برخی ابزارک‌ها در صفحۀ پیشخوان برای مشتریان غیر تکنیکی، شاید نیاز نباشد. تکه کُد زیر به شما این امکان را می‌دهد که هر کدام از ابزارک‌ها را که نمی‌خواهید در صفحۀ پیشخوان نمایش یابد، حذف کنید.

کد زیر را بنا به نیاز خود تغییر دهید و در فایل functions.php پوستۀ خود وارد کنید :

// Create the function to use in the action hook
function example_remove_dashboard_widgets() {
  // Globalize the metaboxes array, this holds all the widgets for wp-admin
 
  global $wp_meta_boxes;
 
  // Remove the incomming links widget
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_incoming_links']); 
 
  // Remove right now
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_right_now']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_primary']);
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_secondary']);
}
 
// Hoook into the 'wp_dashboard_setup' action to register our function
add_action('wp_dashboard_setup', 'example_remove_dashboard_widgets' );

نحوۀ فراخوانی هر یک از ابزارک‌ها را می‌توانید در صفحۀ API ابزارک‌ها مشاهده کنید.

منبع

ساختن ابزارک‌های شخصی برای صفحۀ پیشخوان

زمانی که برای یکی از مشتریان پوسته‌ای طرّاحی می‌کنید، اینکه یک ابزارک خوش‌آمد گویی شخصی در صفحۀ پیشخوان قرار دهید بسیار مفید و قابل تقدیر خواهد بود. تکه کُد زیر یک پیغام ‘Hello World’ در صفحۀ پیشخوان ظاهر می‌کند که به سادگی می‌توانید آن را به پیغام دلخواه خود تغییر دهید.

کد زیر را بنا به نیاز خود تغییر دهید و در فایل functions.php پوستۀ خود وارد کنید :

// Create the function to output the contents of our Dashboard Widget
function example_dashboard_widget_function() {
  // Display whatever it is you want to show
  echo "Hello World, I'm a great Dashboard Widget";
}
 
// Create the function use in the action hook
function example_add_dashboard_widgets() {
  wp_add_dashboard_widget('example_dashboard_widget', 'Example Dashboard Widget', 'example_dashboard_widget_function');
}
// Hoook into the 'wp_dashboard_setup' action to register our other functions
add_action('wp_dashboard_setup', 'example_add_dashboard_widgets' );

منبع

اضافه کردن، حذف یا چینش دوبارۀ ابزارک‌های پیشخوان برحسب نقش کاربری

همانطور که می‌دانید بطور پیش‌فرض وردپرس نقش‌های کاربری مدیر، ویرایشگر، نویسنده، مشارکت‌کننده و مشترک را دارد. اگر نمی‌خواهید همه جزئیات مانند، نوشته‌های وبلاگ برای نویسنده‌ها یا ویرایشگرها نمایش یابد، کد زیر می‌تواند کمک‌تان کند.

کد زیر پیوندهای ورودی را برای نویسنده‌ها و ویرایشگرها پنهان می‌کند و بعد برخی جعبه‌های دیگر را برای همه پاک می‌کند.

کد زیر را بنا به نیاز خود تغییر دهید و در فایل functions.php پوستۀ خود وارد کنید :

function tidy_dashboard()
{
 global $wp_meta_boxes, $current_user;
 
 // remove incoming links info for authors or editors
 if(in_array('author', $current_user->roles) || in_array('editor', $current_user->roles))
 {
  unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal ']['core']['dashboard_incoming_links']);
 }
  
 // remove the plugins info and news feeds for everyone
 unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_plugins']);
 unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_primary']);
 unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_secondary']);
 
}
//add our function to the dashboard setup hook
add_action('wp_dashboard_setup', 'tidy_dashboard');

در زیر لیستی از چگونگی غیرفعال کردن ابزارک‌های پیش‌فرض صفحۀ پیشخوان را ملاحظه می‌کنید:

//Right Now - Comments, Posts, Pages at a glance
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_right_now']);
//Recent Comments
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_recent_comments']);
//Incoming Links
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_incoming_links']);
//Plugins - Popular, New and Recently updated WordPress Plugins
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['normal']['core']['dashboard_plugins']);
 
//Wordpress Development Blog Feed
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_primary']);
//Other WordPress News Feed
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_secondary']);
//Quick Press Form
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_quick_press']);
//Recent Drafts List
unset($wp_meta_boxes['dashboard']['side']['core']['dashboard_recent_drafts']);

منبع

حذف گزینه‌های MetaBox نویسنده و جابجایی به MetaBox انتشار

کُد زیر MetaBox نویسنده و تنظیمات صفحه را حذف کرده و آنها را به MetaBox انتشار اضافه می‌کند.

کد زیر را در فایل functions.php پوستۀ خود وارد کنید :

// MOVE THE AUTHOR METABOX INTO THE PUBLISH METABOX
add_action( 'admin_menu', 'remove_author_metabox' );
add_action( 'post_submitbox_misc_actions', 'move_author_to_publish_metabox' );
function remove_author_metabox() {
  remove_meta_box( 'authordiv', 'post', 'normal' );
}
function move_author_to_publish_metabox() {
  global $post_ID;
  $post = get_post( $post_ID );
  echo '<div id="author" class="misc-pub-section" style="border-top-style:solid; border-top-width:1px; border-top-color:#EEEEEE; border-bottom-width:0px;">Author: ';
  post_author_meta_box( $post );
  echo '</div>';
}

منبع

اضافه یا حذف کردن لینک‌ها در نوار مدیریت وردپرس

نوار مدیریت وردپرس به شما یک سری امکانات مانند اضافه کردن نوشته یا برگۀ جدید، مدیریت دیدگاه‌ها و … می‌دهد. تکه کُد زیر به شما این امکان را می‌دهد که لینک‌های دیگری نیز به این نوار اضافه و یا لینک‌ها کنونی آن را حذف کنید.

کُد زیر می‌تواند لینک‌های جدیدی به نوار مدیریت اضافه کند:

function my_admin_bar_link() {
  global $wp_admin_bar;
  if ( !is_super_admin() || !is_admin_bar_showing() )
    return;
  $wp_admin_bar->add_menu( array(
  'id' => 'diww',
  'parent' => 'my-blogs',
  'title' => __( 'Title of the link you want to add'),
  'href' => admin_url( 'http://mysitesurl.com/wp-admin.php' )
  ) );
}
add_action('admin_bar_menu', 'my_admin_bar_link');

کُد زیر می‌تواند لینک‌هایی از نوار ابزار را حذف کند:

function remove_admin_bar_links() {
  global $wp_admin_bar;
  $wp_admin_bar->remove_menu('my-blogs');
  $wp_admin_bar->remove_menu('my-account-with-avatar');
}
add_action( 'wp_before_admin_bar_render', 'remove_admin_bar_links' );

منبع

نمایش یک پیغام ضروری در صفحۀ مدیریت وردپرس

تکه کد زیر می‌تواند یک پیغام فوری و ضروری را به هر یک از کاربران وارد شده نمایش دهد. این ترفند بخصوص زمانی بدرد می‌خورد که می‌خواهید یک کاربر یا مشتری را از انجام کار خطاء آنها باخبر سازید.

کد زیر را در فایل functions.php پوستۀ خود وارد کنید :

/**
 * Generic function to show a message to the user using WP's
 * standard CSS classes to make use of the already-defined
 * message colour scheme.
 *
 * @param $message The message you want to tell the user.
 * @param $errormsg If true, the message is an error, so use
 * the red message style. If false, the message is a status
 * message, so use the yellow information message style.
 */
function showMessage($message, $errormsg = false)
{
  if ($errormsg) {
    echo '<div id="message" class="error">';
  }
  else {
    echo '<div id="message" class="updated fade">';
  }
 
  echo "<p><strong>$message</strong></p></div>";
}

سپس یک hook به تابع admin notices اضافه کنید تا پیغام شخصی‌تان نمایش یابد:

/**
 * Just show our message (with possible checking if we only want
 * to show message to certain users.
 */
function showAdminMessages()
{
  // Shows as an error message. You could add a link to the right page if you wanted.
  showMessage("You need to upgrade your database as soon as possible...", true);
 
  // Only show to admins
  if (user_can('manage_options') {
    showMessage("Hello admins!");
  }
}
 
/**
 * Call showAdminMessages() when showing other admin
 * messages. The message only gets shown in the admin
 * area, but not on the frontend of your WordPress site.
 */
add_action('admin_notices', 'showAdminMessages');

منبع

پنهان کردن پیغام بروزرسانی وردپرس

شاید مشتریانی دارید که نمی‌خواهند با هیچ‌گونه عملیات بروزرسانی مداخله‌ای داشته باشند. تکه کُد زیر به شما این امکان را می‌دهد که پیغام بروزرسانی وردپرس را مخفی کنید.

کد زیر را در فایل functions.php پوستۀ خود وارد کنید :

add_action('admin_menu','wphidenag');
function wphidenag() {
remove_action( 'admin_notices', 'update_nag', 3 );
}

منبع

URL ورود ساده‌تر

URL پیش‌فرض برای ورود به سایت وردپرسی‌تان به این صورت می‌باشد : http://yoursite.com/wp-login.php . برای اینکه این آدرس را کمی ساده‌تر کنیم تا حداقل راحت‌تر بتوان به خاطر سپرد، بهتر است آن را به چیزی مثل این تغییر دهیم : http://yoursite.com/login .

کد زیر را در فایل htaccess. قبل از موارد rewrite پیش‌فرض وردپرس وارد کنید :

RewriteRule ^login$ http://yoursite.com/wp-login.php [NC,L]

منبع

تغییر متن پانوشت صفحۀ پیشخوان

تغییر متن پانوشت صفحۀ پیشخوان می‌تواند در جهت شخصی‌سازی سایت وردپرسی‌تان کمک کند. کد زیر این امکان را به شما می‌دهد.

در کُد زیر بجای “Your own text” متن مورد نظر خود را نوشته و در فایل functions.php وارد کنید :

function remove_footer_admin () {
  echo "Your own text";
}
 
add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

منبع

تغییر لوگوی صفحۀ ورود وردپرس

با کد زیر می‌توانید لوگوی صفحۀ ورود وردپرس را به لوگوی شخصی خودتان تغییر دهید.

لوگوی جدیدتان باید در ابعاد 326×82 پیکسل باشد. آن را در پوشۀ مربوط به تصاویر پوسته‌تان قرار بدهید.

در کد زیر بجای ‘companylogo.png’ نامو فرمت تصویر لوگوی خود را نوشته و در فایل functions.php پوستۀ خود وارد کنید :

// login page logo
function custom_login_logo() {
  echo '<style type="text/css">h1 a { background: url('.get_bloginfo('template_directory').'/companylogo.png) 50% 50% no-repeat !important; }</style>';
}
add_action('login_head', 'custom_login_logo');

منبع

شخصی‌سازی لوگوی نوار ابزار مدیریت وردپرس

این آموزش را قبلاً نیز در سایت معرفی کرده بودم، اما در اینحا نیز می‌آورم تا سِت ترفندها در کنار هم قرار گیرند!

اگر شما هم برای یکی از مشتریان‌تان پوستۀ وردپرس می‌سازید و دوست دارید تا حد امکان یک تصویر اختصاصی و شخصی به آن بدهید، یکی از راه‌ها می‌تواند تغییر لوگوی “W” در قسمت نوار ابزار مدیریت وردپرس و حذف لینک‌های آن باشد.

برای انجام این کار ابتدا فایل functions.php پوستۀ خود را باز کرده و کُدهای زیر را در آن وارد کنید :

add_action('admin_head', 'my_custom_logo');
 
function my_custom_logo() {
  echo '
   <style type="text/css">
     .ab-icon { background-image: url('.get_bloginfo('template_directory').'/img/admin-bar-sprite.png) !important; }
     #wp-admin-bar-documentation,
     #wp-admin-bar-about,
     #wp-admin-bar-wporg,
     #wp-admin-bar-support-forums,
     #wp-admin-bar-feedback { display: none; }
   </style>
  ';
}

سپس یک تصویر شفاف با فرمت PNG در اندازۀ 20x220px درست می‌کنیم که و در پوشۀ مربوط به تصاویر پوستۀ‌تان ذخیره می‌کنید.

توجه داشته باشید که این تصویر باید شامل ۹ آیکون باشد که به ترتیب بصورت عمودی در زیر هم قرار گرفته‌اند. هر کدام از آیکون‌ها برای قسمت خاصی از سایت می‌باشد که از بالا ۴امین و ۵امین آیکون مربوط به لوگوی سایتتان می‌باشد. این تصویر را می‌توانید از مسیر “wp-includes/images/admin-bar-sprite.png” کپی کرده و تغییرات لازم را روی آن اعمال کنید.

منبع

درباره امین بهشتی

یک ایرانی ترک زبان که علاقه زیادی به طرّاحی وِب و گرافیک دارد!
در این سایت سعی می‌کنم مطالب جالب، مفید و کاربردی را در جهت آموزش به اشتراک بگذارم!
امیدوارم لحظات خوشی را در سایت سپری نمایید و مطالب سایت مورد استفاده شما قرار بگیرد.
سپاس

  • خواهش می‌کنم، شما لطف دارید، ممنون.

   آقا محمد آن تکه کد مربوطه را در هر کجای فایل functions.php قرار بدید فکر نکنم مشکلی باشه. فقط مطمئن شید که بین دو تگ

   <?php
   

   و

   ?>
   

   قرار می‌گیره.
   اگر خواستید یک screenshot از بخشی که می‌فرمایید صفحه سفید می‌ندازه برام ایمیل کنید و توضیحات بیشتری هم بدید تا بررسی کنیم ببینیم مشکلش چیه، اینشاالله حل شه.

   ایمیل:
   info[atsign]dtuts[dot]net
   سپاس

 1. با عرض سلام.
  بنده از کد **ساختن ابزارک‌های شخصی برای صفحۀ پیشخوان** استفاده کردم اما سایت بهم ریخت و ارور میده که:
  Cannot modify header information – headers already sent by (output started at /home/—/wp-content/themes/Adapt/functions.php:350) in /home—–/wp-includes/option.php on line 569

  چه باید کرد؟

 2. با سلام

  بنده سایتی دارم 3زبانه؛ میخوام اون ابزارک انتخاب زبان رو در قسمت بالای سایت مثلاً سمت چپ قرار بدم، در جوملا می تونیم هرجایی که خواستیم یک موقعیت درست کنیم و اون ماژول یا ابزار مورد نظر رو در اون مکان قرار بدیم.
  اما همچین امکانی ندیدم توی وردپرس که بشه به راحتی به هر مکانی که خواستیم چیزی اضافه کرد.

  میشه راجع به این مشکلم راهنمایی کنید و در صورت پاسخ از طریق ایمیل هم منو آگاه کنید ؟

  iranh00@yahoo.com
  بسیار ممنون میشم چون خیلی وقته درگیر این مسئله هستم.

 3. بسیـــــــــــار عالی….

  پا قدم سایتتون خیلی خوب بود، بلافاصله الان تو نستم توی سایت همکاراتون این مشکلمو حل کنم
  کاش شما هم این مطلب رو قرار بدین که مقاله هاتون کامل تر بشه
  http://forum.wp-parsi.com/tutorials/article/3-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%87/

  البته، این قسمت رو کمی کاملتر شما توضیح بدید!
  “جهت نمایش فهرست در پوسته تان از کد زیر استفاده کنید:”

  به این صورت:
  حال برای نمایش منوهای ایجاد شده، کد زیر را در فایل های پوسته (قالب) خودتان و جایی که میخواهید قرار بدهید.

  با سپاس فراوان

 4. باعرض سلام وخسته نباشید خدمت شما برادرگلمآقا امین امیدوارم که خوبی وسلامت باشیدراستی از مطلب خوبون خیلی ممنونمعالیه دستت دردنکنه ولی یه خواهش ازتو دارم من چندروزه که توهرسایتی دنبال هک کردن ایدی الفورای میرم چیزی پیدا نمی کنم خواهشا اگه میدونی چطوریه یاچجوری میشه ایدی الفورای راهک کردبهم بگی خیلی خیلی ممنون میشم اگه میشه خواهشا بهم ایمیل کنیدیا بیاید یاهوباهم حرف بزنیم من یاهو موباز میکنم منتظرتون هستم بازم از سایت خوبتون ممنونم امیدوارم که همیشه موفق وموئیدباشید درپناه حق یا علی

 5. سلام
  توی سایت asanpooshan.ir وقتی ثبت نام انجام میشه یک نوار مشکی بالای سایت ظاهر میشه که لوگوی وردپرس و نام شرکت هست که روی هرکدام کلیک بشه اطلاعات میاره..چکارکنم نوار مشکی ظاهر نشه
  ممنون میشم راهنماییم کنید

 6. سلام خواهش میکنم پاسخ سوال منو بدید
  برای سایتهایی که دو تا مدیر دارن …امکانش هست که نقش کاربری یکی از مدیرها توسط مدیر دیگه تغییر پیدا کنه(مثلا از مدیر به نویسنده تغییرش بده) و یا اون مدیر حذف بشه
  کاری هست که بشه امکان تغییر نقش کاربری و امکان حذف یکی از کاربرا برداشت؟ (هر چیزی غیر از افزونه)
  تو رو خدا کمکم کنید…:(

  • با سلام،

   بله یک کاربر با سطح دسترسی مدیر می‌تونه کارهایی که فرمودید را انجام بده، مگر اینکه با کد یا افزونه‌ای جلوش گرفته شده باشد.
   در حال حاضر تنها راهی که به ذهنم می‌رسه استفاده از افزونه‌های Adminimize و users role editor هستش.

   شما با استفاده از افزونه users role editor می‌تونید یک نقض کاربری مشابه مدیر ایجاد کنید و بعد با استفاده از افزونه Adminimize بخش‌ها و عملیاتی که این نقش کاربری می‌تونه بهشون دسترسی داشته باشد را محدود کنید.

   اگر از افزونه استفاده نمی‌خواهید بکنید باید گوگل کنید و یا بشینید ببینید این افزونه‌ها چگونه کار می‌کنند تا بتونید خودتان یک چیزی براش بنویسید.

   لینک دو افزونه‌ای که بهشان اشاره کردم :
   http://wordpress.org/plugins/adminimize/
   http://wordpress.org/plugins/user-role-editor/

   سپاس

درصورت تمایل برای ارسال دیدگاه‌تان از فرم زیر می‌توانید استفاده کنید ↓

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

(الزامی*)

می‌توانید از نشان و برچسب‌های HTML زیر در متن دیدگاه‌تان استفاده کنید:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
(الزامی*)
(اختیاری)

لطفاً جای‌خالی در معادله زیر را پر کنید: * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.